HS Webb
Webbhotell /// Domän

Webbhotell

Vad är ett webbhotell?

Ett webbhotell är en internetbaserad tjänst som möjliggör att ha en hemsida utan att äga en egen server.
På så sätt kan företagare och/eller privatpersoner ha egna hemsidor, utan att det behöver kosta en mindre förmögenhet.

För att förenkla det hela så kan man säga att ett webbhotell är tomten, där webbtjänsten (hemsida / webbshop) bor på.
Domänen är adressen till tomten.

cPanel

I din egna cPanel kan du bl.a. skapa egna e-postadresser, ställa in autosvar för e-post mm.
Du får även tillgång till Filhanterare, FTP-konton och kan styra domän/er.

Domän

För övriga domäner begär en offert

Villkor HS Webb

Allmänna Villkor HS Webb

Samtliga priser är exkl. moms.

Alla avtal för webbhotell & domän gäller i TOLV /12/ månader och betalas årsvis i förskott. Detta sker via faktura á TIO /10/ dagar.
Eventuell avgift för transfer /överlåtelse av domän kan tillkomma om domänen inte är registrerad direkt av HS Webb /HS Webb- & Reklambyrå (HS Consulting).

Tjänsten innebär att Kund hyr en del av HS Webb- & Reklambyrås delade servermiljö. Se specifikationer under ”Webbhotell”.

HS Webb /HS Webb- & Reklambyrå (HS Consulting) har rätt att neka ny Kund tillgång till denna tjänst utan att behöva redovisa varför.

Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är lagligt. Kund får ej utnyttja sitt utrymme för en så kallad fildelningstjänst eller överlåta utrymme till tredje part.

Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har HS Webb- & Reklambyrå rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.

Villkor för Uppsägning

Uppsägning av webbhotell och/eller domänadress ska ske minst EN /1/ månad innan tjänsten löper ut. Hör med mig om vilket datum som gäller, annars faktureras en ny period á ETT /1/ år automatiskt. Uppsägning ska göras skriftligt, via e-post, av behörig företrädare.
Administrativ avgift vid uppsägning är 595 kr (exkl. moms).

Vid uppsägning tas all information (e-post, webbtjänst/er mm.) bort permanent från servern inom TVÅ /2/ veckor. Observera att om ni inte begär en transfernyckel av domänen vid uppsägningstillfället så kommer domänen automatiskt att avregistreras.

Administrativ avgift för transfer av domän vid uppsägning är 595 kr (exkl. moms). Eventuell återstående betald tid i förskott för webbhotell och/eller domän återbetalas ej vid uppsägning.

HS Webb administreras av HS Webb- & Reklambyrå

Logo 2022 - HS Webb- & Reklambyrå - Vit - Payoff